Vrienden van De Schalm


Vrienden van de Schalm
De Vereniging 'Vrienden van de Schalm' is een snel groeiende groep theaterliefhebbers die De Schalm een warm hart toedraagt en daarmee het culturele leven in Veldhoven ondersteunt. Met de hulp van Vrienden kan het theater bijzondere projecten of initiatieven tot stand brengen. De Vrienden kiezen elk seizoen een concreet doel voor de vriendendonaties. 

Samenwerking met jongeren

Het bestuur van de Vereniging Vrienden heeft besloten afgelopen seizoen financieel bij te dragen aan de voorstelling 'Oorlogsgeheimen'. Komend jaar wordt er veel aandacht besteed aan 'Nederland 75 jaar bevrijd'. Hier sluit deze voorstelling perfect op aan. Het doel van de bijdrage is kinderen enthousiast maken voor toneel. Door deze keuze wordt een breed scala aan schoolgaande jeugd bereikt, want voor zowel groep 5/6 als 7/8 zal er een lespakket rondom dit thema beschikbaar zijn. Hiermee komt het bestuur tegemoet aan de wensen van de leden, die graag willen zien dat de vereniging een focus legt op het stimuleren van theaterbezoek van jeugd en jongeren. 

Vriend worden (of vragen)? Mail even naar vrienden@deschalm.com.

Wij hopen ook jou als Vriend van De Schalm te mogen verwelkomen!
Je betaalt 30 euro voor 1 persoon en voor elk volgend persoon op hetzelfde adres betaal je 20 euro. Een hoger bedrag inleggen naar keuze is mogelijk. Het Vriendenlidmaatschap loopt jaarlijks van 1 mei tot en met 30 april (tussentijds instromen is mogelijk). Het lidmaatschap wordt per jaar automatisch verlengd.

Vereniging Vrienden van De Schalm
Om de belangen van de Vrienden en de ingelegde gelden beter te behartigen is besloten tot oprichting van een Vereniging Vrienden van De Schalm. Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 14 februari 2017 zijn de statuten vastgesteld en de bestuursleden benoemd.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Nel Aarts (voorzitter)
Willem Vennix (penningmeester)
Eugenie Gosselink / Jose Castelijns (op toerbeurt secretaris)
Agnes Storimans (algemeen bestuurslid)

Vanuit De Schalm zijn Nancy van Dijck en Sjoert Bossers betrokken bij de Vereniging Vrienden van De Schalm.