Organization

You can either buy a ticket to a show online or from one of the ladies at the theater box office. When visiting our theater, you are welcomed by our hostesses and hosts. And our attendants behind the bar are ready to offer you a drink or bite to eat.
Prior to, during and after the show, our technical support team is actively working behind the scenes. They are helping to build and dismantle the stage set and lighting and sound equipment and will be the primary contact for the technicians of the performing acts. A very active team is happy to assist the users and renters.
With respect to facility management, we work with a couple of great ladies, who keep all rooms and halls shiny and clean. Furthermore, we have a small, close team that is working hard in the open office space (second floor in the newly build section of De Schalm) during daytime.

Management Team
Director-Managing director | Sjoert Bossers
sjoert.bossers@deschalm.com
Operations Manager | Maurice Verbruggen
maurice.verbruggen@deschalm.com

Office staff
Marketing & Communications | Linda Heemstra  
marcom@deschalm.com
Artistic planning coordinator | Nancy van Dijck
programmering@deschalm.com
Events | Marlies van Inzen & Robin van Hoof
evenementen@deschalm.com
Staff & Organization | Nicole Janssen
hrm@deschalm.com
Finance | Mark Ruijs
mark.ruijs@deschalm.com
Theater box office | Agnes de Graaff, Anja Boshouwers and Annet van der Leeuw
reserveringen@deschalm.com
Technical Support | Tom van Valen, Barth-Jan Nieuwlaat and Coen Mutsaarts
productie@deschalm.com 

Theater de Schalm heeft sinds begin jaren '90 een Raad van Toezicht.
Theater de Schalm onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het besturingsmodel van de organisatie is het raad-van-toezicht-model. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Hiermee laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.

Hieronder vind je de leden van onze huidige Raad van Toezicht.
dhr. L. de Groot, voorzitter Raad van Toezicht
mw. L.H.M. Borgers, lid Raad van Toezicht
dhr. H. Coppens, lid Raad van Toezicht
dhr. R. Seelen, lid Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties
De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Directeur-bestuurder
Dhr. Sjoert Bossers

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

  • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • er voldoende spreiding is met betrekking tot maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, zoals financieel-economische, artistieke, commercieel en bedrijfskundige achtergronden;
  • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
  • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directie.


Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht.