Sinds begin 2020 bestaat WONKA

WONKA is een intensieve samenwerking tussen zes podia uit de Brainportregio

WONKA is samenwerking tussen De Kattendans in Bergeijk, Het Speelhuis en de Cacaofabriek in Helmond, De Hofnar in Valkenswaard, Het Parktheater in Eindhoven en Theater de Schalm in Veldhoven waarbinnen we ervaringen delen en leren van elkaar op het gebied van onder meer techniek, marketing en programmering. We zetten samen stappen om onze podia toegankelijker te maken en iedereen die dat wil – nog meer - welkom te kunnen heten. We vinden elkaar in overkoepelende thema’s als inclusiviteit, internationalisering en educatie. Door samen te werken, creëren we meer impact en kunnen we meer betekenen voor de Brainportregio; ons werkgebied.

WONKA is wat we willen zijn
De naam WONKA is geïnspireerd op de directeur van de beroemde chocoladefabriek: Willy Wonka. Een naam, die voor velen tot de verbeelding spreekt en een bepaald gevoel oproept. Het personage Wonka brengt de wereld in verwondering en is een dwarse pionier voor wie de verbeelding vooropstaat. Hij maakt met zijn innovatieve snoepgoed het onmogelijke mogelijk.
En dat is precies hoe wij onze samenwerking willen inrichten en wat we voor ogen hebben. We willen samen op innovatieve, vooruitstrevende wijze de wereld van theater wijder open zetten voor iedereen die dat wil.

Meer betekenen voor de Brainportregio
Vanuit de gedachte ‘iedereen is welkom’ willen we meer betekenen voor alle bewoners uit ‘onze’ Brainportregio. Een bijzondere, sterke en duurzame economische regio dus, die landelijk en internationaal op de kaart staat en veel impact heeft.
Wij zijn de dwarse denkers, die pionierend hun nieuwe weg banen door dit Brainportlandschap. We bevragen, betrekken en zoeken een duurzame relatie met inwoners en organisaties. Met gebruik van technologische innovatieve hulpmiddelen, door kennis te delen en te leren van elkaar, te verbinden, en door voortdurend behoeftes op te halen (wat willen inwoners).

Nu onze theaters weer open zijn, is dit ook hét moment om onze samenwerking verder te verstevigen en vorm te geven. Zo gaan we elkaar meer (live!) ontmoeten, meer kennis en ervaringen delen, en samen kijken hoe we nog meer kunnen leren.

Financiële co-creatie met Brainport Development
In het voorjaar van 2020 heeft Brainport Development de samenwerking tussen de podia erkend en gewaardeerd door deze als één van de 26 Regiodeals te bestempelen. WONKA wordt daarmee binnen de regio en vanuit Den Haag gezien als onderdeel van de maatschappelijke voorzieningenpijlers in hun regio. Daarmee is ook een financieel co-creatie model van kracht. Dat voelt als een cadeautje waarmee WONKA extra slagkracht heeft om haar ambitie en doelstellingen te verwezenlijken.

WONKA’S waarden
1. Een nieuwe theaterwereld scheppen waarin ruimte en aandacht is voor alle inwoners uit de Brainportregio; ongeacht cultuur, achtergrond, geloof, persoonlijke visie of handicap
2. Ontdekken en open staan voor het nieuwe en onbekende
3. Bevragen en betrekken in plaats van invullen en voordoen
4. De kracht van samenwerking gebruiken, samen leren en ervaringen delen
5. Technologische innovaties inzetten om theaterdrempels te verlagen


Klik hier om naar de website van Wonka Podia te gaan: