Organisatie

Een kaartje voor de voorstelling koop je online of bij onze dames van de theaterkassa.
Bij een bezoek aan ons theater word je ontvangen door onze gastvrouwen en -heren, en staan onze suppoosten klaar achter de bar voor jouw drankje of hapje.
Onze jongens van afdeling Techniek vind je voorafgaand, tijdens en na de voorstelling actief achter de schermen. Zij helpen met de opbouw en afbouw van decor, licht en geluid. Ze zijn het aanspreekpunt voor de technici van gezelschappen. Een zeer actief team, dat graag meedenkt met gebruikers en huurders.
Op facilitair gebied hebben we ‘in huis’ een paar fantastische dames, die alle ruimtes in het gebouw netjes en glimmend houden.
Daarnaast is een klein, hecht team overdag actief in de kantoortuin (2e verdieping nieuwbouwgedeelte Schalm).
 

Management Team

Directeur-bestuurder | Sjoert Bossers
sjoert.bossers@deschalm.com

Operationeel Manager | Maurice Verbruggen
maurice.verbruggen@deschalm.com

Medewerkers Kantoor

Marketing & Communicatie | Linda Heemstra en Mark van der Linden 
marcom@deschalm.com | 040-782 06 62

Marketing & Sales | Inge Ronkes
inge.ronkes@deschalm.com | 040-782 06 62

Programmering | Nancy van Dijck & Sjoert Bossers
programmering@deschalm.com | 040-782 01 85

Evenementen | Marlies van Inzen & Robin van Hoof
evenementen@deschalm.com | 040-254 11 87

Financiën | Mark Ruijs
mark.ruijs@deschalm.com | 040-253 76 35

Theaterkassa | Agnes de Graaff, Anja Boshouwers en Annet van der Leeuw
reserveringen@deschalm.com | 040-253 35 78

Techniek | Bart-Jan Nieuwlaat, Coen Mutsaarts, Lou Simons, Maarten Willems
productie@deschalm.com  | 040-254 79 19

Theater de Schalm heeft sinds begin jaren '90 een Raad van Toezicht.
Theater de Schalm onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het besturingsmodel van de organisatie is het raad-van-toezicht-model. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Hiermee laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.

Hieronder vind je de leden van onze huidige Raad van Toezicht.
dhr. L. de Groot, voorzitter Raad van Toezicht
mw. L.H.M. Borgers, lid Raad van Toezicht
dhr. H. Coppens, lid Raad van Toezicht
dhr. R. Seelen, lid Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties
De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Directeur-bestuurder
Dhr. Sjoert Bossers

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

  • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • er voldoende spreiding is met betrekking tot maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, zoals financieel-economische, artistieke, commercieel en bedrijfskundige achtergronden;
  • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
  • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directie.


Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht.