Duurzaamheid

Tijdens de verbouwing van ons theater in 2015/2016 is naast ARBO technische aanpassingen ook hard gewerkt aan de verduurzaming van ons gebouw. Sindsdien heeft ons gebouw het energielabel A. 

Warmtepomp en zonnepanelen 

Voor warmteopwekking wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp welke sinds 2018 van stroom wordt voorzien van de 336 zonnepanelen op ons dak. Van de opgewekte elektra blijft uiteraard nog voldoende vermogen over om ook onze verlichting en andere apparatuur van stroom te kunnen voorzien waardoor 
de ingekochte elektra op een zeer laag niveau is komen te staan.

In het jaar 2018 hebben we 289.706 kWh stroom ingekocht. In het jaar 2021 is dit slechts 98.690 kWh. Met de wetenschap dat onze theaterzalen en andere ruimtes alleen maar drukker bezocht en in gebruik zijn, een enorme besparing!

Volgens energieleverancier Ovvia;  heeft het theater met haar energieprestatiecontract in het jaar 2022 in gebruik stroom en gas 45% reductie CO2 uitstoot gerealiseerd. 

Led Verlichting 

Inmiddels is ons gehele pand voorzien van LED verlichting. De enige ruimte waar wij nog gebruik maken van conventionele verlichting is in onze Grote Zaal. Maar ook hier verwachtten we spoedig te investeren in LED verlichting.

Lindenzaal voorzien van LED theaterverlichting

Gasverbruik 

Omdat ons gasverbruik door de energiebesparende voorzieningen en installaties drastisch is afgenomen is in 2021 onze gasaansluiting verkleind. Vóór de verbouwing in 2015/2016 verbruikten we ongeveer 40.000 m3 gas tegenover 16.500 m3 in 2019.

Waterverbruik 

Naast gas en elektra is ook ons waterverbruik gedaald met ruim 50%.Dit is bereikt door bewustwording van personeel, maar ook door het reduceren van stroomsnelheid bij kranen en het voorzien van onze foyer van waterloze urinoirs. Daarnaast maken we in alle toiletruimtes gebruik van sensorkranen waardoor onze bezoekers en medewerkers deze niet kunnen vergeten dicht te zetten.

Waterloze urinoirs

Geen wegwerpservies 

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering maken we gebruik van porselein en glaswerk. Voor grotere evenementen zijn voor de koffie en thee herbruikbare bekers aanwezig welke gereinigd worden na elk gebruik. Bij feesten en evenementen in onze zalen wordt gebruik gemaakt van herbruikbare plastic bekers. Dit zorgt voor minder afval waarmee wederom een duurzaamheidsdoelstelling behaald is.

Greenstages 

In het jaar 2019 heeft De Schalm zich aangesloten bij het convenant Greenstages. Diverse podia door heel Nederland hebben zich aangesloten en samen gaan we aan de slag om een zo duurzaam mogelijk podium neer te zetten. Tijdens de duur van dit convenant wordt jaarlijks een meting uitgevoerd waar een duurzaamheidscijfer wordt gegeven aan ons theater. Hier worden energieverbruik maar ook onder andere inkoop, maatschappelijke betrokkenheid en communicatie meegenomen.

Onze ambitie is om binnen het convenant minimaal het cijfer 8 te behalen. In 2022 hebben we onze doelstelling behaald met het cijfer 8,16. Tijdens de nulmeting in 2019 was het cijfer een 5,95 wat al aardig boven het landelijk gemiddelde lag van 3,66.