De missie en visie van Theater de Schalm


Missie:
 
“Het theater zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen vanuit Veldhoven en de regio zich verbonden voelt met het theater, met andere bezoekers en vooral met wie en wat er op het podium staat.”

Visie:
“Als zoveel mogelijk mensen, jong en oud, zich werkelijk verbonden voelen met het theater, de andere bezoekers en met wie en wat er op ons podium staat dan draagt dat exceptioneel bij aan een rijk, cultureel, gezond, vitaal woon- en leefklimaat in Veldhoven e.o.”

We werken onder het motto; “ Zie je in De Schalm” 
Dit motto heeft een dubbele betekenis: 
     - je ziet iets op het podium van De Schalm, een voorstelling, artiest, film of spreker    
     - je ziet elkaar in De Schalm in de vorm van elkaar ontmoeten