Een Culturele Hotspot aan het Meiveld 

Theater de Schalm, Museum ’t Oude Slot en de Bibliotheek Veldhoven zien al een tijd lang mogelijkheden voor een ‘culturele hotspot’ aan het Meiveld. Tijdens de algemene beschouwingen in november 2021 presenteerde bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen namens de culturele instellingen kort de gezamenlijke ideeën. Maar wat hebben de instellingen concreet gezien voor ogen? Wat verstaan we onder een culturele hotspot, wat kan er allemaal en wat zijn de voordelen ten opzichte van de huidige situatie?

Wat is een culturele hotspot? 
Onder een culturele hotspot verstaan we een aantrekkelijke ontmoetingsplek, waar cultureel, educatief en maatschappelijk aanbod laagdrempelig toegankelijk is. Een zichtbare plek, midden in het centrum, waar altijd iets te doen is.

We willen letterlijk de verbinding tussen bibliotheek, theater en expositieruimte zoeken, door muren open te breken en ruimtes anders in te delen. In combinatie met een aantrekkelijke, uitnodigende voorzijde denken we zo een inspirerend, cultureel hart voor Veldhoven te kunnen vormen.

Wat kan er? 
De culturele hotspot kan een fijne plek worden waar naast de al bestaande functies (meer) ruimte komt voor ontmoeting, ontspanning, werken en studeren. De culturele programmering (bestaande uit o.a. voorstellingen, lezingen, exposities en workshops) en cultuureducatie (in huis en op locatie) blijft aantrekkelijk en inspirerend.

Wat zijn de voordelen? 
Voor de instellingen en haar gebruikers zien we vele voordelen. Het geschetste scenario maakt de instellingen individueel én als geheel aantrekkelijker en laagdrempeliger voor gebruikers. Als er geen fysieke scheiding meer tussen de instellingen bestaat, verdwijnt deze ook tussen haar doelgroepen en ontstaat er positieve kruisbestuiving. Een theaterbezoeker kan in de pauze van een voorstelling bijvoorbeeld een boek lenen of kunstwerk bekijken. Een bibliotheekbezoeker toevallig uitlopen op een gratis toegankelijk lunchconcert in de foyer of een expositie vanuit het museum. 

De verschillende ruimtes in het gebouw kunnen optimaler gebruikt worden. Waar het theater op dit moment voornamelijk ’s avonds geopend is, geldt voor de bibliotheek en expositieruimte bijvoorbeeld het tegenovergestelde. In de situatie van de culturele hotspot is er altijd wat te beleven. Dat maakt het geheel aantrekkelijk en betekenisvoller.

Culturele instellingen zijn qua bedrijfsvoering en bestuur niet vanzelfsprekend op één hoop te gooien. De bedrijfsvoering, taken en benodigde expertise voor het runnen van een bibliotheek zijn wezenlijk verschillend dan die van een theater. Zo ook van het museum. Dat vergt andere bestuurlijke kennis, kunde en verantwoordelijkheid. Toch zijn er ook talloze raakvlakken en is er overlap. Deze willen we in de hotspot maximaal benutten. Dus we werken collegiaal samen vanuit eigen entiteit.

Samenwerken doen we ook nu al veel, maar dat kan intensiever en het best op één locatie. We creëren daarmee betere afstemming op het gebied van programmering, marketing & communicatie en educatief aanbod.

Misschien wel het grootste voordeel geldt niet alleen voor de culturele instellingen en gebruikers, maar voor het gehele centrum van Veldhoven. De culturele hotspot kan zorgen voor een levendigere dynamiek en een aantrekkelijker City Centrum. Op het Meiveld ontstaat in de geschetste situatie een entree tot winkelen, horeca, het gemeentehuis én cultuur. Zo kan dit plein echt het hart van Veldhoven worden.

Bestaande, succesvolle voorbeelden
Zowel nationaal als internationaal zijn er al mooie voorbeelden te vinden:

  • In HuB Kerkrade zijn bibliotheek, theater en andere culturele partijen samengebracht onder één dak. In het pand, dat zich in een voormalig winkelcentrum bevindt, zijn oorspronkelijke wanden verwijderd. De theaterfoyer fungeert nu als gedeelde, multifunctionele verblijfsruimte, waar je kunt werken, studeren en ontmoeten. Sinds de opening is het gebruik van de gedeelde functies met 300% toegenomen. Dit voorbeeld komt het meest overeen met wat wij voor ogen hebben. 
  • In het Huis van Eemnes bevinden zich naast theater, bibliotheek en culturele partijen ook sportvoorzieningen in hetzelfde pand.
  • In het Engelse Chester is de combinatie van bibliotheek, theater, bioscoop en restaurant een succes.


Impressievideo
Bureau Aat Vos heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een culturele hotspot aan het Meiveld. Bekijk hieronder de video met bevindingen en suggesties.