Jouw voorstelling

Theater de Schalm vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijk krijgt om zichzelf te laten zien, ook op het gebied van amateurs. Daarom biedt Theater de Schalm met haar voorzieningen een professioneel podium aan de amateurkunst van regio Veldhoven. Al jaren lang komen er diverse gezelschappen in ons theater zoals basisscholen, middelbare scholen, toneelverenigingen, koren, muziekverenigingen en dansscholen.

Theater de Schalm biedt naast het podium ook een ondersteunende rol. Door actief mee te denken over het product, over de marketing- en verkoopopties en over technische mogelijkheden helpen wij deze gezelschappen succesvol te worden.