Bedankt!

Hartelijk dank voor uw donatie aan Theater de Schalm! Wij zijn blij met elke bijdrage.

Uw donatie draagt bij aan de toekomst van ons theater. Via een verdeelsleutel zullen wij zorgen voor een eerlijke verdeling tussen artiest en De Schalm. Samen met deze artiesten hopen wij snel weer de mooiste producties op de planken te kunnen brengen! 

Heeft u nog vragen? Mail dan naar nancy.vandijck@deschalm.com.

We hopen u snel weer in De Schalm te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 
Team Theater de Schalm